Jordvarme

Med et jordvarme- eller varmepumpeanlæg udnyttes solens opvarmning af jorden eller luften. Væsken som trækkes ind gennem jordslangen er ca. 0° og føres gennem en kompressor hvor temperaturen hæves til det aktuelle behov.

Det interessante ved jordvarmeanlægget er ”effektfaktoren”. Det er forholdet mellem den energi, der skal købes til at drive anlægget, og den energi, man kan trække ud af det.

Hvis der eksempelvis tilføres 1 kW energi til kompressoren, vil et standard jordvarmeanlæg ca. levere 4,5 kW energi til din bolig. Det er altså 4,5 gange så meget energi, som der tilføres. Eller 4,5 så meget energi for pengene. Hvis du overvejer en jordvarmeinstallation, anbefaler vi, at du tager kontakt til os. Der er flere praktiske forhold at tage i betragtning.