Solvarme

T R Varmeteknik forhandler 2 kvalitetsprodukter inden for solvarme. Der findes flere anlægstyper, den traditionelle plansolfanger og en vakuum solfanger, som består af rør med vakuum.

Solvarmeanlægget kan monteres, så det alene trækker brugsvandet, eller hvor det både trækker brugsvand og centralvarmen.
Et korrekt dimensioneret og installeret solvarmeanlæg kan dække helt op til 70 % af brugsvandet og 30 % af centralvarmen på årsbasis.

T R Varmeteknik laver en nøje gennemgang af varmt brugsvand og centralvarme i boligen.

Herefter kan vi installere det helt rigtige solvarmeanlæg. Anlægget kan konstrueres på mange forskellige måder, og det er vigtigt, at det er tilpasset de fysiske omstændigheder og boligens forbrugsmønster for at få det mest optimale ud af solenergien.
Ofte anvendes et solvarmeanlæg som supplement til en anden varmekilde. Ved installation af et solvarmeanlæg, kan den primære varmekilde lukkes ned i 4 til 6 måneder, hvorved der så spares på det traditionelle brændsel som olie, gas, brænde, træpiller eller fjernvarme.

Sonnenkraft
Vi forhandler Sonnenkraft solpaneler

Solvarmeanlæg installeret af TR Varmeteknik

Sonnenkraft beholder